Engels

Engels van groep 1 t/m 8 
 
Aangezien we niet alleen Nederlander zijn, maar juist ook Europeaan, is het van belang dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met andere talen. Het Engels is op dit moment nog een van de grootste talen ter wereld, en bovendien speelt deze taal in het dagelijks leven van de kinderen ook een grote rol. Wij vinden dat het de verantwoordelijkheid is van het basisonderwijs om de kinderen een grote taalvaardigheid te laten ontwikkelen en daarbij een open houding te leren t.o.v. vreemde talen. Juist omdat kinderen op jonge leeftijd nog heel taalgevoelig zijn en zich niet geremd voelen de taal te durven spreken, kun je daar volgens ons het beste al in groep 1 mee beginnen. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat je een tweede taal het beste kunt leren door onderdompeling in de taal. Daarom kiezen wij er als school voor alleen Engels te spreken tijdens de lessen/activiteiten Engels. Vertaling speelt dus op geen enkele manier een rol vanuit de leerkracht. Hiervoor is wel een bepaald taalniveau van de leerkracht vereist. De afgelopen schooljaren hebben alle leerkrachten van KC Het Krijt de 'Classroom English Course' bij Carly Klein gevolgd. Met als voornaamste doel om de taalvaardigheid van de leerkrachten te vergroten. 
 
De methode 'Join In' gebruikt vier taaldomeinen. Het spreken en luisteren staat in alle groepen centraal en later komen ook lezen en als laatste schrijven erbij. 
 

In groep 1 t/m 6 zijn er 7 Units (hoofdstukken) van 4 weken. Het programma beslaat dus 28 weken.

In groep 7 en 8 zijn er Units van 4 of 5 weken. Hier worden ook toetsen afgenomen. 

Unit Zero is bedoeld als opfrisunit aan het begin van het schooljaar. 

Voor groep 1 t/m 4 zijn de lessen 20 minuten, waartussen afgewisseld wordt qua werkvorm. De volgende werkvormen komen aan bod: Watch it, get active, sing along, babble box, get creative & look around. In de lokalen is Engels zichtbaar in de vorm van boeken, spellen, flashcards, woorden, etc. Voor de collega’s is er een uitleenkast ingericht in de personeelskamer, waar alle aangekochte materialen uitgestald zijn. Deze kast wordt regelmatig onder de aandacht gebracht. In de gangen wordt Engels ook zichtbaar gemaakt in de vorm van posters en woorden e.d. Dit is niet alleen voor de kinderen leuk en leerzaam, maar geeft ook de ouders informatie over hoe belangrijk Engels in onze school is.