Verkeerscommissie

Veilige verkeerssituatie

De verkeersouder zet zich in voor een veilige verkeerssituatie rondom het kindcentrum. Ook werkt hij nauw samen met de ouderraad. Samen met de leerkrachten schenkt hij aandacht aan het verkeersgedrag van de kinderen en hun kennis en vaardigheden over dit onderwerp. Er is een samenwerkingsverband met verschillende verkeersouders van diverse scholen, de gemeente en Veilig Verkeer Nederland.

Verkeersouders

De verkeersouder van Het Krijt is: Jeroen Smit.
Nicolien Hoeks zit in de verkeerscommissie namens de leerkrachten.


Contact: Als u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen via hetkrijt@ckcdrenthe.nl