Identiteit

Identiteit

Het Krijt is een Christelijke school; we gebruiken de Bijbel als richtlijn in ons handelen. Dit is voelbaar en zichtbaar in de manier waarop wij met elkaar omgaan. In de klas vertellen we bijbelverhalen, zingen we Christelijke liedjes en bidden we met de kinderen. Bij feestdagen staan we stil bij de Christelijke achtergrond ervan.

We zijn een open Christelijke school, dat wil zeggen dat we, binnen onze eigen principes, gastvrij zijn naar andere geloofsovertuigingen. Van ouders en kinderen die kiezen voor Het Krijt wordt verwacht dat zij met respect omgaan met de identiteit van de school.