Kiva

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op de basisschool.

KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto van KiVa is dan ook: “Samen maken wij er een fijne school van!”

KiVa is het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!

Werken met KiVa betekent een cultuur neerzetten waarin wederzijdse acceptatie, respectvol en positief gedrag de norm zijn.

Een greep uit de thema’s die wekelijks behandeld worden:

Wie zijn wij?

Wat is een fijne groep?

Iedereen is uniek

We helpen elkaar

Plagen, pesten of ruzie?

KiVa: We doen het samen!

Bij ons op school is een KiVa team aanwezig. Deze werkgroep bestaat uit 3 leerkrachten. Zij onderzoeken samen met de leerkrachten de voorkomende problemen en pestgevallen en gaan deze aanpakken en oplossen.