Ik zoek kinderopvang

CKC Drenthe verzorgt naast onderwijs ook kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dat betekent dat u op Kindcentrum Het Krijt 52 weken per jaar van 07.00 tot 19.00 uur terecht kunt voor:

· Kinderdagopvang (0 tot 4 jaar)

· Peuteropvang (2-4 jaar)

· Voor- en naschoolse opvang

· Vakantie opvang

Naast structurele opvang kunt u van al deze opvangsoorten ook op flexibele en/of incidentele basis gebruik maken. Daarnaast faciliteren wij ouders bij het combineren van werk- en zorgtaken door het bieden van diverse services zoals:

· Ontbijtservice

· Haal- en brengservice (naar bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen) Voor het brengen en halen naar sport/clubs bieden wij een haal- en brengservice, op de locaties waar we dit kunnen organiseren. Hiervan kan tijdens schoolweken gebruik gemaakt worden, na schooltijd tot uiterlijk 17.00 uur en binnen de plaats/wijk van de school. Per enkele rit wordt € 1,25 in rekening gebracht.

· Warme maaltijdservice

Voor kinderen biedt onze opvang een plezierige en gezellige plek om met elkaar te spelen, gevarieerde activiteiten te doen en zich zo spelenderwijs te ontwikkelen. Voor ouders biedt CKC Drenthe Kinderopvang een vertrouwde, plezierige en professionele organisatie van de opvang van uw kinderen.    

U bent van harte welkom om eens een kijkje bij ons te komen nemen of uw kind(eren) bijvoorbeeld een keer een middagje mee te laten doen op de BSO.

Voor meer informatie of om uw kind(eren) aan te melden kunt u het aanmeldformulier onder aan deze pagina invullen of contact opnemen met de directie van Kindcentrum het Krijt (hetkrijt@ckcdrenthe.nl of 0592-460370) of CKC Drenthe Kinderopvang (kinderopvang@ckcdrenthe.nl of 0592-409865).