Leerlingenzorg

Op Het Krijt kijken we naar de mogelijkheden van ieder kind. We proberen te ontdekken op welke manier een kind het beste leert en sluiten hierop aan in ons aanbod. Ook volgen we de resultaten van elke leerling. Wanneer uit resultaten blijkt dat een leerling zich anders ontwikkelt dan we op basis van zijn ontwikkelingslijn verwachten, dan is dat reden tot zorg. We gaan dan op zoek naar een manier om de leerling te ondersteunen.  

Op ons kindcentrum is een Intern Begeleider werkzaam. Zij coördineert de zorg voor de leerlingen van alle groepen. Zij kijkt met de leerkrachten mee in de groep en bespreekt samen met hen welke zorg geboden moet worden. Ook onderhoudt de IB-er de contacten met externe instanties.