Ziekmelden

Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan vragen we u dit te melden voor aanvang van de lessen. Dit kunt u doen in de app van social schools. Uiteraard kunt u dit ook telefonisch doorgeven aan ons.

Wanneer een kind binnen een uur na aanvang van de lessen niet aanwezig is, zonder dat hiervan melding is gemaakt, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.