Mijn kind is leerling

Op KC Het Krijt vinden we het belangrijk om met de ouders samen te werken in de ondersteuning van de kinderen. We investeren daarom in een goed contact met de ouders. Dit doen we op de volgende manieren:  

  • Vier keer per jaar voeren we oudergesprekken over de ontwikkeling van de kinderen.  

  • We houden ouders op de hoogte van activiteiten en nieuws door middel van een ouderapp.  

  • We zijn laagdrempelig en open. Ouders zijn welkom om contact op te nemen met de leerkrachten en directie.  

  • We betrekken ouders bij schoolactiviteiten.  

  • Leerkrachten zijn zichtbaar en toegankelijk bij het brengen en/of ophalen van de kinderen.  

Daarnaast zijn er diverse oudergeledingen waarin ouders kunnen meehelpen en –denken in het kindcentrum; de MR en de OR.