Mijn kind is leerling

Op KC Het Krijt vinden we het belangrijk om met de ouders samen te werken in de ondersteuning van de kinderen. We investeren daarom in een goed contact met de ouders. In eerste instantie gebruiken we hiervoor de app: Social Schools. Via deze app blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Heeft u deze app nog niet? Dan kunt u die downloaden en een mailtje sturen naar hetkrijt@ckcdrenthe.nl. U krijgt dan van ons een code om u aan uw kind(eren) te koppelen.

 

Naast het gebruik van de app, hebben we ook op de volgende manieren contact met u:  

  • Vier keer per jaar voeren we oudergesprekken over de ontwikkeling van de kinderen.  

  • We zijn laagdrempelig en open. Ouders zijn welkom om contact op te nemen met de leerkrachten en directie.  

  • We betrekken ouders bij schoolactiviteiten.  

  • Leerkrachten zijn zichtbaar en toegankelijk bij het brengen en/of ophalen van de kinderen.  

Daarnaast zijn er diverse oudergeledingen waarin ouders kunnen meehelpen en –denken in het kindcentrum; de MR en de OR.