Onderwijsontwikkeling

Ons kindcentrum is continu in ontwikkeling. Ook het komende schooljaar werken we verder aan de kwaliteit van ons kindcentrum. We gaan ons richten op de volgende ontwikkelingen:

Samen ontwikkelen

We vinden het belangrijk om met het hele team de verantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteit. Daarom worden verschillende teamleden opgeleid en ingezet als experts voor een vakgebied. Ook leren we veel van elkaar, dus we kijken regelmatig bij elkaar in de klas.

Rekenonderwijs 

Na de invoering van de nieuwe methode Getal en Ruimte Junior vorig schooljaar, gaan we verder met de ontwikkeling van ons rekenonderwijs. Juf Eveline heeft haar opleiding tot rekencoördinator afgerond en gaat de groepen bezoeken om de doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met groep 8 te versterken. Ze zal de leerkrachten ondersteunen en tips geven om de kwaliteit van het rekenenonderwijs te bewaken. Daarnaast gaan we bezig met een doorgaande lijn in het automatiseren binnen het rekenen. Alle afspraken worden vastgelegd in een kwaliteitskaart, zodat iedereen binnen het kindcentrum dezelfde werkwijze hanteert.

Directe instructie 

Ook gaan we verder met de teamscholing rondom het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Bij deze manier van lesgeven volgt de leerkracht vaste, herkenbare stappen bij het aanleren van nieuwe lesstof. Ook past de leerkracht verschillende manieren toe om te controleren of kinderen de stof beheersen, zodat de leerkracht tijdens de instructie tegemoet kan komen aan de verschillen tussen de leerlingen. We krijgen vervolgscholing door een externe deskundige. Onze eigen juf Karen is inmiddels opgeleid tot EDI-coördinator. Zij zal regelmatig lesobservaties uitvoeren om de leerkrachten te helpen om hun instructievaardigheden aan te scherpen. 

Bewegend leren 

Bewegend leren krijgt steeds meer vorm in de dagelijkse lessen. Juf Lisette is opgeleid tot coördinator bewegend leren. Zij heeft geleerd hoe ze bewegend leren kan inzetten bij leerproblemen. Dit gaat ze schoolbreed toepassen. Ook gaat ze een studiedag verzorgen voor ons team van onderwijs en opvang, waarin we leren hoe we nog meer beweging kunnen toepassen tijdens de (school)dag. Met het team gaan we ons nieuwe schoolplein ontdekken samen met de ontwerpers van het beweegplein. We leren hoe we de verschillende onderdelen van ons plein kunnen inzetten tijdens de lessen.

Beredeneerd aanbod 

In de kleutergroepen hebben we in het afgelopen jaar het lesprogramma geactualiseerd, het zogenaamde ‘beredeneerd aanbod’. In dit aanbod staan de doelen beschreven die we willen behalen. Het komende jaar wordt het vernieuwde lesprogramma toegepast. Een externe jonge-kind expert zal de leerkrachten bezoeken en tips geven bij het toepassen van de nieuwe manier van werken.

Leesplezier 

Ook het leesonderwijs staat het komende jaar centraal. We merken steeds meer dat het taal- en leesonderwijs effectiever is wanneer we dit integraal aanpakken, en niet als aparte vakgebieden. Onze leescoördinator, juf Jorien, inspireert ons en geeft tips hoe we dit kunnen aanpakken. We beginnen met het stimuleren van de leesplezier bij kinderen. Want wanneer je graag leest gaat het steeds makkelijker en pik je de taal makkelijker op. We pakken dit onder andere aan door veel, aantrekkelijke leesmomenten in te plannen (bijvoorbeeld lezen op je gemakje), de kinderen te helpen zoeken naar een passend boek, elkaar boekentips te geven en te praten over boeken. Ook krijgt de bibliotheek een update en organiseren we activiteiten rondom lezen.