Onderwijsontwikkeling

Ons kindcentrum is continu in ontwikkeling. Ook het komende schooljaar werken we verder aan de kwaliteit van ons kindcentrum. We gaan ons richten op de volgende ontwikkelingen:

Rekenonderwijs 
We gaan ons focussen op ons rekenonderwijs. Zoals u heeft gelezen zijn we begonnen met het invoeren van een nieuwe rekenmethode, Getal&Ruimte Junior. We hebben als team begeleiding gekregen bij de overstap naar deze methode en de eerste weken gebruiken we om ook voor de kinderen deze overstap goed te laten verlopen. In de loop van het jaar zult u regelmatig een nieuwsbrief krijgen met  de rekendoelen die we aanbieden rekenstrategieën die we daarbij gebruiken. Daarnaast volgt juf Eveline de opleiding tot rekencoördinator. Zij zal in deze rol de kwaliteit van ons rekenonderwijs gaan bewaken en ontwikkelingen op rekengebied aansturen.   

Directe instructie 
Ook zullen we als team scholing volgen in het geven van goede instructie. We gaan werken volgens het Expliciete Directie Instructie-model (EDI). Bij deze manier van lesgeven volgt de leerkracht vaste, herkenbare stappen bij het aanleren van nieuwe lesstof. Ook past de leerkracht verschillende manieren toe om te controleren of kinderen de stof beheersen, zodat de leerkracht tijdens de instructie tegemoet kan komen aan de verschillen tussen de leerlingen. Eerst gaan we dit intructiemodel toepassen op rekenen, maar later ook op andere vakgebieden. 

Bewegend leren 
Om het speerpunt ‘Wij leren van top tot teen’ verder vorm te geven gaan we bewegend leren invoeren als vast onderdeel van ons lesprogramma. Ook hierbij richten we ons in eerste instantie op het rekenen, maar natuurlijk zullen we bewegend leren ook toepassen bij andere vakgebieden. Tijdens de eerste margedag op 15 september krijgen de leerkrachten scholing in diverse vormen van bewegend leren. In de loop van het jaar wordt juf Lisette opgeleid tot coördinator bewegend leren. Zij zal de kartrekker zijn in deze ontwikkeling. We verwachten dat bewegend leren gaat bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen, maar ook dat het plezier in het leren vergroot zal worden.  

Beredeneerd aanbod 
In de kleutergroepen gaan we het lesprogramma actualiseren. In deze groepen wordt over het algemeen niet gewerkt met methoden, maar aan de hand van het ‘beredeneerd aanbod’. In dit aanbod staan de doelen beschreven die we willen behalen. Het komende jaar wordt door de leerkrachten van de kleutergroepen, onder begeleiding van een specialist, het beredeneerd aanbod opnieuw samengesteld. Ook hier is bijzondere aandacht voor het voorbereidend rekenen.  

Eén kindcentrum 
Naast de ontwikkelingen met betrekking tot het rekenonderwijs hebben we nog enkele andere ambities. Zo werken we verder aan het concept ‘één kindcentrum’, waarbij onderwijs en opvang elkaar optimaal versterken. Door meer en gerichter samen te werken vormen we steeds meer één organisatie. Gezamenlijke activiteiten voor peuters en kleuters en structureel overleg tussen pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn manieren die we het komende schooljaar inzetten om dit te bereiken.   

Ons schoolprofiel 
Tenslotte gaan we actief onze nieuwe visie uitdragen. We hebben gekozen voor vier speerpunten:

1.      We zijn allemaal verschillend, samen zijn we compleet.  

2.      Gewoon goed onderwijs, dat is onze basis.  

3.      We staan wijs in de wereld.  

4.      Leren doen we van top tot teen.  

We zijn blij met de richting die we hebben gekozen en trots dat deze speerpunten steeds meer vorm krijgen binnen het kindcentrum. Dit willen we graag aan u en aan de omgeving laten zien.