IKC raad

IKC raad Nieuws

De IKC raad vergadert ongeveer eens per maand. Via het ouderportaal proberen we u op de hoogte te houden van wat er in de IKC raad speelt. Op het schoolplein of per mail kunt u de leden van de IKC raad altijd aanspreken. Wat doet de IKC raad? De directie en het CKC-bestuur zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in en om Het Krijt. Maar de directie beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken eerst overleg met de IKC raad.
Dit gaat onder andere over:

  • de besteding van het geld van de school; 
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;   
  • beleidsstukken (bovenschools) management.

Er worden diverse zaken besproken, zoals het aanstellen van personeel, de schoolgids, projecten, etc. Over sommige onderwerpen mag de IKC raad de directie alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de IKC raad een zwaardere stem heeft. De directie mag een besluit dan pas uitvoeren als de IKC raad er mee heeft ingestemd.

Samenstelling IKC raad
De IKC raad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding en kent een gelijk aantal voor beide geledingen. Op dit moment  zitten er vier ouders en vier personeelsleden in de IKC raad. Ook de kinderopvang is vertegenwoordigd in de oudergeleding. 

IKC raad oudergeleding

Katharina van Breugel

Marjolein Menting

Welmoed Stollenga

IKC raad​​​​​​​ personeelsgeleding

Annet van Veen

Evelien Vinke

Silvia van der Wal

E-mailadres:  mr.hetkrijt@ckcdrenthe.nl